Korjaamosuunnittelu

Onnistunut ja ammattitaitoinen korjaamosuunnittelu varmistaa, että korjaamorakentaminen pysyy aikataulussa ja budjetissa

Tarjoamme asiakkaillemme palveluna apua ja osaamistamme korjaamosuunnittelussa, niin uudiskohteiden rakentamisessa kuin vanhojen autokorjaamoiden saneeraushankkeissa sekä korjaamotilojen uudelleen järjestelyissä. Ammattimainen suunnittelu kannattaa korjaamohankkeen jokaisella osa-alueella, voidaan optimoida tilojen käyttö sekä valita mitoitukseltaan sopivat laitteet erilaisiin työtiloihin. Yksi palvelumme kiistaton etu asiakaalle on vapauttaa omaa työaikaansa oikeisiin tuottavin töihin, kun alan ammattilaiset ottavat vastuulleen korjaamon suunniteluun ja projektin läpiviemiseen liittyvät rutiinit. Palvelumme kattaa asiakkaan tarpeiden määrittämisen, suunnitelman laitesijoittelusta, korjaamolaitteiden toimittamisen, asentamisen, käyttökoulutuksen sekä laitehuollon ja varaosatoimitukset laitteiden elinkaaren ajan. Tavoitteena on turvallisten ja viranomaisten vaatimukset täyttävien monipuolisten, viihtyisien ja taloudellisesti kannattavien liikkuvan kaluston huoltokorjaamoiden tuottaminen. Suunnitelmalliseen toimintaamme kuuluu myös huoltokorjaamon laajentamismahdollisuuksien ja kehitystarpeiden kartoittaminen projektin valmistumisen jälkeen.

Ota yhteyttä!

Tuote lisätty tarjouskoriin!